Byte av lösenord / Change the password

OBS! Endast möjligt för studenter, personal hänvisas till MedieCenter.
Note! Only available for students, staff referred to MedieCenter.

För att få ange ett nytt lösenord krävs det att du styrker din identitet med följande information:
To be able to set a new password you have to identify yourself with following information:

ÅÅMMDDXXXX